Үйлчилгээний нөхцөл

         WWW.ONEDU.MN  сайтад та  ямарч ISP-компаны интернет хэрэглэж байгаагаас үл хамааран сайтын үйл ажиллагаатай танилцаж тодорхой мэдээллээр бүртгүүлж  үйлчлүүлэх бүрэн боломжтой юм. www.onedu.mn сайтад зочлон орж, үйлчилгээг нь хэрэглэснээр таны бүртгүүлсэн эсэх үл хамааран сайтын хэрэглэх нөхцөл, шаардлагыг хүлээн зөвшөөрч байгаа бөгөөд түүнтэй холбогдох бусад дагалдах нөхцлүүдийг мөн зөвшөөрч байгаа болно. Монгол улсын хуулийн хүрээнд боловсруулагдсан энэхүү хэрэглэх нөхцөл, шаардлагыг зөвшөөрснөөр та манай үйлчилгээг авах эрхтэй болно.Таны сонгон худалдан авсан хичээлийг буцаах боломжгүйг та анхаарч сонголтоо зөв хийхийг хүсье.

Onedu.mn-ийг хэрэглэх нөхцөл, шаардлагад оруулах өөрчлөлт:
        Бид энэхүү хэрэглэх нөхцөл, шаардлагыг цаашид урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөх, тодотгох, нэмэлт оруулах, хэсэгчлэн устгах эрхтэй. Эдгээр өөрчлөлтүүдийг хийхдээ нөхцөл, шаардлагадаа өөрчлөлт оруулах бөгөөд бүртгэгдсэн  буюу хичээл худалдан авсан хэрэглэгчдээ ямар нэгэн хохирол учруулахгүйгээр  гарсан өөрчлөлтүүдийг хийж мөн мэдэгдэж болно. ХЭРВЭЭ ОРУУЛСАН ӨӨРЧЛӨЛТ НЬ ТАНД ТААЛАГДАХГҮЙ, ЭСВЭЛ ХҮЛЭЭЖ АВАХГҮЙ БОЛ ТА  ONEDU.MN-ИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АВАХГҮЙ БАЙХ ЭРХТЭЙ. БИДНИЙ ОРУУЛСАН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ДАРАА ТАНЫ ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН ХЭРЭГЛЭЖ БАЙГАА ҮЙЛДЭЛ НЬ БИДНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН БОЛОХЫГ ИЛТГЭЖ БАЙГАА БӨГӨӨД ТА ТЭРХҮҮ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ДАГУУ ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭ ХҮРТЭХ БОЛНО.

Хэрэглэх нөхцөл
        onedu.mn-ээр дамжуулсан болон таны хэрэглэгчийн нэр дээр үйлдсэн аливаа бүх үйл хөдлөл, ажлынхаа төлөө бүрэн хариуцлага хүлээх бөгөөд та орон нутгийн, үндэсний хэмжээний болон олон улсын хууль тогтоомж, дүрэм журмыг дагаж мөрдөхийг та зөвшөөрч байна. Жишээлбэл, дараах үйлдлүүдийг (зөвхөн үүгээр хязгаарлагдахгүйгээр) хийхгүй байхыг та хүлээн зөвшөөрч байна.

         Үүнд: www.onedu.mn-ийн үйлчилгээг аливаа хууль бус зорилгоор ашиглах, сайтад байршуулсан видео хичээлүүдийг зохиогчийн эрхийг зөрчин  хуулбарлан олшруулах, худалдаалах, хэрэглэгчийн  нууц үгийг ухах болон бусад замаар www.onedu.mn –ийн  ажил  үйлчилгээний  хэвийн горимд  хор хохирол учруулах, ажилгаагүй болгох, ачааллыг зохиомлоор нэмэгдүүлэх болон  бусад компьютер ийн систем, сүлжээнд зөвшөөрөлгүйгээр нэвтрэх,  бусдыг доромжлох, ичээх  айлган сүрдүүлэх, бусдын хувийн нууцад халдах нь
Сайтад болон үйлчлүүлэгчдэд   хохирол учруулахуйц, бусдыг үзэн ядсан, арьс өнгө, яс үндсээр нь  үгүйсгэсэн, ялгаварлан гадуурхсан  коммент сэтгэгдэл  бичих  бусдын эрхийг зөрчих хууль бус үг үйлдлийг хөхүүлэн дэмжих сурталчлах, өөрийн үзэл бодлоо тулгах  эдгээр бүгд орно.