Зөвлөгөө

Хичээлүүдийн үнийн талаарх мэдээлэл хаанаас харах вэ ?
       
Бидний тухай -Үнийн хүснэгт
Сайтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ ?  

        Нүүр хуудасны баруун дээд буланд байрлах  бүртгүүлэх хэсэгт дарж шаардлагатай мэдээллүүдийг  бөглөөд  нэвтрэх нэр,  нууц үг үүсгэж ямар нэгэн  төлбөргүйгээр бүртгүүлнэ.  

Хэрэглэгчийн нэр: 8 оронтой үсэг тоо оролцсон таны өөрийн дурын нэр байна. Энэ нь сайтад нэвтэрч ороход ашиглагдана.

Нууц үг:  Энэ нь сайтад нэвтэрч ороход ашиглагдана.

Нууц үг дахин оруулна уу: Өмнөх хэсэгт оруулсан нууц үгийг давтан бичнэ.

Нэр: Өөрийн нэрийг бичнэ.

Овог: Эцэг, эхийн нэрийг бичнэ.

E-Майл: Өөрийн ашигладаг е-майл хаяг / Dorj@yahoo.com  гэх мэт /
Утас: Холбоо барих боломжтой   1-2 утасны дугаар оруулна.

Хаяг: Хот, дүүрэг сонгоод доорх талбарт нь оршин суугаа  хаягийг бичиж өгнө. Ж: 12-р хороо 25-14тоот гэх мэт  /

Сургууль: Өөрийн сургуулийн нэр эсвэл дугаарыг оруулна.
Эцэст нь та манай үйлчилгээний нөхцөлийг уншиж танилцаад бүртгүүлэхийг зөвшөөрч байгаа бол сонголтыг идэвхжүүлээд нэвтрэх эрх үүсгэх / Greate  user / товчийг дарна уу.
 
Эхний ээлжид сурагчдын хэрэгцээ шаардлага их байдагтай уялдуулан                         
                       Бага анги:          Математик, Монгол хэл
                       Дунд анги:         Математик,  Англи хэл,  Геометр
                       Ахлах анги:        Математик, Англи хэл, Геометр  гэсэн хичээлүүдээр видео хичээл бэлтгэн байршуулаад байна. Сурагч та манай сайтаас өөрийн хэрэгцээ шаардлагад тохируулан хичээлийг төрлөөр , багшаар, ангиар нь шүүж харах боломжтой.

Бага анги :   1-р анги    2-р анги    3-р анги   4-р анги    5-р  анги
Дунд анги :   6-р анги   7-р анги   8-р анги   9-р  анги
Ахлах анги :  10-р анги  11-р анги  / 11 жилийн 11/    12-р анги  / 12 жилийн 11/  гэж анги тус бүрээр нь оруулсан .

       Хичээлүүд нь бүлэг сэдвээрээ багцлагдсан байна. Та өөрийн хүссэн анги болон хичээлийн сэдвийг бүлгээр нь   сонгон үзэж судлах боломжтой. Багш нь тухайн хичээлийг өөрийн арга барил, ажлын туршлага  дээр тулгуурлан,  үзүүлэн таниулах материал ашиглан сурагч хүүхэд залуусын сонирхлыг татахуйцаар  багшийн  ёс зүйг баримтлан заана. 
      Нэг хичээл нь   30-40 минутын видео байх бөгөөд үүнд  ямар сэдвийн хичээл заагдаж байгаа  мөн уг хичээлтэй холбоотой дасгал ажил, гэрийн даалгавар зэрэг нь агуулга хэсэгт байрлана. 
       Манай сайтад тавигдсан видео хичээлүүд нь  тухайн  анги бүлэгт судалагдаж байгаа гарын авлагын  бодлого, дасгал ажлуудаас орсон байх бөгөөд шаардлагатай  тохиолдолд бусад сургалтын материалуудаас жишээ авсан.  Энэ нь ЕБС-ын сурагчдын хичээлийн  хоцрогдол  арилгах,  ахиц дэвшил гаргахад  шууд нөлөө үзүүлнэ. Иймд сурагч хүүхдүүд та бүхэн  манай цахим хуудсан дахь хичээлийг үзэж судлахын тулд ямар нэгэн ном товхимол худалдан авах шаардлагагүй бөгөөд өөрийн сургуулийн  сурах бичгийг ашиглана.