Мэдээ мэдээлэл

Бид нэн түрүүнд сурагчдын эрэлт хэрэгцээ их байгаатай уялдуулан ...


Эхний ээлжид сурагчдын хэрэгцээ шаардлага их байдагтай уялдуулан                         
                     
                       Бага анги:          Математик,   Монгол хэл

                       Дунд анги:          Математик,   Англи хэл,  Геометр
                       Ахлах анги:        Математик,   Англи хэл,   Геометр  гэсэн хичээлүүдээр видео хичээл бэлтгэн байршуулаад байна. Сурагч та манай сайтаас өөрийн хэрэгцээ шаардлагад тохируулан хичээлийг төрлөөр , багшаар, ангиар нь шүүж харах боломжтой.

Бага анги :    1-р анги    2-р анги    3-р анги   4-р анги    5-р  анги
Дунд анги :    6-р анги    7-р анги   8-р анги   9-р  анги
Ахлах анги :  10-р анги  11-р анги  / 11 жилийн 11/    11-р анги  / 12 жилийн 11/  гэж анги тус бүрээр нь оруулсан .
 
           Хичээлүүд нь бүлэг сэдвээрээ багцлагдсан байна. Та өөрийн хүссэн анги болон хичээлийн сэдвийг бүлгээр нь   сонгон үзэж судлах боломжтой.

Хичээл нь 30-40 минутын видео байх бөгөөд тухайн видео дээр ямар сэдвийн хичээл заагдаж байгаа энэ хичээлийг үзэж судалснаар юуг ойлгож мэдэж авах боломжтой нь хичээлийн агуулга хэсэгт харагдана.  Багш хичээлийг өөрийн арга барил ажлын туршлага  дээр тулгуурлан үзүүлэн таниулах материал ашиглан сурагч хүүхэд залуусын сонирхлыг татахуйц аар уламжлалт тайлбарлан таниулах аргаар  хичээлийг багшийн  ёс зүйг баримтлан заана. 
           Манай сайтад тавигдсан видео хичээлүүд нь  тухайн  анги бүлэгт үзэж судалж байгаа гарын авлагын хүрээний бодлого дасгал ажлуудаас орсон байх бөгөөд шаардлагатай зарим хичээлд өөр бусад сургалтын материалуудаас оруулсан байгаа.  Энэ нь сурагч хүүхэд багачуудад одоо байгаа ангидаа сурлагын хоцрогдлоо арилгах,  ахиц дэвшил гаргахад  шууд нөлөө үзүүлнэ. Тэгэхээр сурагч хүүхдүүд маань манай цахим хуудсан дахь хичээлийг үзэж судлахын тулд ямар нэгэн ном товхимол худалдан авах шаардлагагүй сургуулиас тавьж өгсөн сурах бичигийг ашиглан үзэж судлах бүрэн боломжтой юм.