Үнэгүй хичээлүүд

8-р Хичээл My free time
Чөлөөт цагаараа хийдэг зүйлээ хэлж сурах
Хичээлийг үзэх
Багш:Сарнай
Aнги:6-р анги
Хичээл:English
9-р Хичээл Accessories
"Хувцасны загвар, өнгө, материалыг нэрлэх, тэмдэг нэрийн дарааллыг сурах"
Хичээлийг үзэх
Багш:Амраа
Aнги:8-р анги
Хичээл:English
2-р Хичээл Эхийн эхлэл, гол, төгсгөл хэсэг
Эхийн эхлэл, гол, төгсгөл хэсэг Эхийн эхлэл гол төгсгөл, ЭГ ба ЗГ-ийн зөв бичих дүрэм, Хэн? Юу? Хэдэн? Ямар? асуултад хариулагдах үгсийг олох, нэрлэх, асуух, эсрэг утгатай үг, цуврал зургийг харж эх зохиох, дууриан зохион бичих, захидал бичиж сурна.
Хичээлийг үзэх
Багш:Үржинбадам
Aнги:3-р анги
Хичээл:Монгол хэл
8-р Хичээл Бататгал хичээл
Бататгал хичээл Тооны бүтэц, хөрш тоо, дэс дугаар, нийлүүлэх нийлбэр олох, ялгах ялгавар олох, зөрүү олох
Хичээлийг үзэх
Багш:Болормаа
Aнги:1-р анги
Хичээл:Математик
17-р хичээл Бататгал хичээл
Бататгал хичээл 100 хүртэлх тоо тоолол, унших бичих, хөрш тоо, тоог жиших, тоон илэрхийлэл, үйлдэлийн дараалал ,хэрчим, урт, богино, уртыг хэмжих нэгж (см,дм,м), цаг хугацаа (хоног цаг)
Хичээлийг үзэх
Багш:Болормаа
Aнги:1-р анги
Хичээл:Математик
11-р Хичээл Хуваах үйлдэл
Хуваах үйлдэл Ижил нэмэгдэхүүн /хүрд/ хуваах үйлдэл /тэнцүү ба агуулгаар хуваах/, 0 ба 1-ээр үржих хуваах, нийлбэр ялгаврыг үржих хуваах, тоон илэрхийлэл, үйлдлийн дараалал агуулгаар хуваах, тэнцүү хуваах, дахин их, дахин бага, зөрүү олох, зөрүүгээр тооцоолох, шууд ба урвуу хамаарлын бодлого
Хичээлийг үзэх
Багш:Болормаа
Aнги:2-р анги
Хичээл:Математик
19-р Хичээл Мянган дотор нэмэх хасах
1000 дотор 10 хэтрүүлэн нэмэх хасах 1000 хүртэлх тоог, унших бичих, хөрш тоо, тоог жиших, ялгавар нийлбэр хасах үйлдэл, тоон илэрхийлэл, үйлдлийн дараалал дүрсийн талбай, нэгж/кв см, кв м, квд /хүндийг хэмжих нэгж /г,кг/ шингэн хэмжих нэгж /литр/
Хичээлийг үзэх
Багш:Болормаа
Aнги:2-р анги
Хичээл:Математик
3-р Хичээл Ялгах эгшгийг зөв бичих
Хоолойн "г"-н ард байгаа балархай эгшгүүд хэлний үзүүрийн "н" -ийн ард байх балархай эгшгүүдийг мэдэх, зөв бичих
Хичээлийг үзэх
Багш:Амаржаргал
Aнги:4-р анги
Хичээл:Монгол хэл
12-р Хичээл Эгшиг зохицох ёс, түүнийг зөрчих тохиолдол
Эгшиг зохицох ёсыг мэдэх, зөв бичих
Хичээлийг үзэх
Багш:Амаржаргал
Aнги:4-р анги
Хичээл:Монгол хэл
13-р Хичээл Зөөлөрсөн эгшигт гийгүүлэгчийн дүрэм
Зөөлөрсөн эгшигт гийгүүлэгчийн дүрэм Асуух заах үгийг олох,эсрэг утгыг бичих,үгсийг утгаар ньзүйчлэх,орон байрыгнэрэлсэн үг,зөвөлгөө бичиж,заавартай танилцаж сурах,шүлгийн мөр бадгийг зөв бичих аргыг эзэмшинэ.
Хичээлийг үзэх
Багш:Үржинбадам
Aнги:3-р анги
Хичээл:Монгол хэл
13-р Хичээл Үгийн үндэс
Үгийн үндсийн онцлогийг мэдэх, үгэнд зөв залгах
Хичээлийг үзэх
Багш:Амаржаргал
Aнги:5-р анги
Хичээл:Монгол хэл
30-р Хичээл It was my birthday
Төрсөн өдрийн үг хэллэгт суралцажWh асуулт асууж хариулж сурах
Хичээлийг үзэх
Багш:Сарнай
Aнги:6-р анги
Хичээл:English